X

به دلیل تبلیغات زیاد ثامن بلاگ و زیر قول زدن مدیریت ثامن بلاگ این وبلاگ با اینکه بازدید روزانه ای بیش از 500 بازید داشت بصورت کامل توسط مدیر وبلاگ هوشیار احمدپور حذف گردید. با تشکر از عزیزانی که در این سال ها مارو دنبال می کردند.

و کسانی که میخواهند از ثامن بلاگ وبلاگ بسازند به پیشنهاد و تجربه ی اینجانب از اینکار دوری کنید چون زحماتتون بر باد می رود. ثامن بلاگ مدیرتش اشکال دارد.

خدانگهدار